Dimecres, 21 De Febrer De 2018
PLAÇA MAJOR, 1, EL PONT DE BAR, Pont de Bar - 25723 Telèfon: 973384063 Fax: 973384063
ajuntament@pontbar.cat

Tramitacions d'urbanisme

21/05/2017

05-2017 Aprovació inicial modificació Pla especial Catàleg Masies en sòl rústic


L'acord del Ple daprovació inicial, el text íntegre de la modificació del Pla especial inicialment aprovada i el resum de l'abast de llurs determinacions  es poden consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

14/05/2017

04-2017 Aprovació inicial Pla especial variant camí de Sant Jaume


L'acord del Ple daprovació inicial, el text íntegre del Pla especial inicialment aprovat i el resum de l'abast de llurs determinacions  es poden consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

20/12/2014

17-2014 Inicial modificació núm. 2 POUM i suspensió llicències


Veure l'acord del Ple d'aprovació inicial i el text de la modificació que s'exposa al públic a l'apartat d'Anuncis i Edictes E-Tauler, de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, accessible des de la plana principal de la web municipal.

 
 

Informació addicional

12/10/2014

16-2014 Informació pública rehabilitació Mas de Sant Vicenç


Informació addicional

13/02/2013

Aprovacio definitiva conveni urbanistic Cabiscol II -AMB TEXT CONVENI-


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web