Dissabte, 17 De Abril De 2021
PLAÇA MAJOR, 1, EL PONT DE BAR, Pont de Bar - 25723 Telèfon: 973384063 Fax: 973384063
ajuntament@pontbar.cat

Tramitacions d'urbanisme

01/02/2020

02-2020 Aprovació definitiva addenda conveni urbanístic Cabiscol II-Inclou text de l'Addenda-Informació addicional

16/12/2019

11-2019 Aprovació inicial addenda conveni urbanístic Cabiscol II


El text de l'addenda es pot consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=233171&idens=2503060009

Informació addicional

30/06/2019

05-2019 Informació pública llicència construcció magatzem agrícola en sòl no urbanitzable d'Aristot


El text del projecte presentat es pot consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

13/03/2018

05-2018 Informació pública reforma Mas de Sant Vicenç


El text del projecte presentat es pot consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=146344&idens=2503060009

Informació addicional

21/05/2017

05-2017 Aprovació inicial modificació Pla especial Catàleg Masies en sòl rústic


L'acord del Ple daprovació inicial, el text íntegre de la modificació del Pla especial inicialment aprovada i el resum de l'abast de llurs determinacions  es poden consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

14/05/2017

04-2017 Aprovació inicial Pla especial variant camí de Sant Jaume


L'acord del Ple daprovació inicial, el text íntegre del Pla especial inicialment aprovat i el resum de l'abast de llurs determinacions  es poden consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2503060009

Informació addicional

20/12/2014

17-2014 Inicial modificació núm. 2 POUM i suspensió llicències


Veure l'acord del Ple d'aprovació inicial i el text de la modificació que s'exposa al públic a l'apartat d'Anuncis i Edictes E-Tauler, de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, accessible des de la plana principal de la web municipal.

 
 

Informació addicional

12/10/2014

16-2014 Informació pública rehabilitació Mas de Sant Vicenç


Informació addicional

13/02/2013

Aprovacio definitiva conveni urbanistic Cabiscol II -AMB TEXT CONVENI-


16/12/2019

11-2019 Iaprovació inicial addenda conveni urbanístic Cabiscol II


El text de l'addenda es pot consultar, durant el termini d'informació pública, al tauler d'edictes electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament a la següent adreça: __________________________

Informació addicional

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web