Dissabte, 17 De Abril De 2021
PLAÇA MAJOR, 1, EL PONT DE BAR, Pont de Bar - 25723 Telèfon: 973384063 Fax: 973384063
ajuntament@pontbar.cat

Actuacions Subvencionades Diputació Lleida i organismes depenents

21/03/2021

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, per al 2020

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 24 d'abril de 2020, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 7.500,00 euros, per dur a terme la següent actuació: - Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, per al 2020.


21/03/2021

Pla Especial de Cooperació Municipal 2020 de la Diputació de Lleida.

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 24 d'abril de 2020, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import d'11.256,62 euros, per dur a terme la següent actuació:

- Pla Especial de Cooperació Municipal 2020. Despeses corrents partides dels articles 21 i 22 del pressupost municipal.


27/04/2020

Subministraments pel funcionament dels serveis públicsmunicipals 2019

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 5 de març de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 6.325,79 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201703605):

- Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals del Pont de Bar, any 2019.


20/03/2020

Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable de Castellnou de Carcolze (instal·lació de comptadors)

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 28 de novembre de 2016, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 10.000,00 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201603769):

- Millora de la xarxa d'aigua potable del nucli de Castellnou de Carcolze.


20/03/2020

Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable d’Aristot (instal·lació de comptadors)

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 28 de novembre de 2016, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 10.000,00 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201603716):

- Millora de la xarxa d'aigua potable del nucli d'Aristot.


04/11/2019

Canonada desguàs carrer B de Castellnou de Carcolze, carrer del castell i placeta del carrer del Mig d’Aristot i vialitat de vianants del Pont de Bar

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 23 d'abril de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 41.784,32 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201800207):

- Canonada desguàs carrer B de Castellnou de Carcolze, carrer del castell i placeta del carrer del Mig dAristot i vialitat de vianants del Pont de Bar.


04/11/2019

Pavimentació del carrer Estret de Toloriu, i enderroc i nova pavimentació del carrer d’entrada a Bar pel cantó de l’església

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 23 d'abril de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 29.418,98 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201800208):

- Pavimentació del carrer Estret de Toloriu, i enderroc i nova pavimentació del carrer dentrada a Bar pel cantó de lesglésia.


02/05/2019

Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals 2018

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 5 de març de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 6.325,79 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201703604):

- Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals del Pont de Bar, any 2018.


10/03/2019

Manteniment de camins del terme municipal - Camí de Bar a la carretera

Foto


Per acord de la Jutna de Govern de la Diputació de Lleida, núm. 29/2048, del dia 17-09-2018,  s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 5.728,00 ¬, oper dur a terme la seg>üent actuació (coni expedient 201802604):

- Manteniment de camins del terme municipal - Camí de Bar a la carretera

 

 


11/12/2018

Rehabilitació del local social d'Aristot

Foto


 

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Lleida núm. 5196, del dia 13-12-2017, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.000,00 ¬, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201700258):

 

- Rehabilitació del local social d'Aristot


02/06/2018

Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 5 de març de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 6.325,79 ¬, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201703603):

- Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals del Pont de Bar. 


 


28/04/2018

Arranjament del camí entre el Pont de Bar actual i el poble vell del Pont de Bar

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 31 de juliol de 2017, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 4.430,00 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201702447):

 

- Arranjament del camí entre el Pont de Bar actual i el poble vell del Pont de Bar.


21/03/2021

Pla econòmic per a ens locals destinat a l’arranjament de camins gener 2020 –juny 2021

Foto


Per Decret de la Presidència número 1638, de 7 de juliol de 2020, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Gener 2020-juny 2021, per dur a terme la següent actuació: - Despesa corrent derivada de l’arranjament de camins de titularitat dels ens locals.


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web