Dijous, 27 De Febrer De 2020
PLAÇA MAJOR, 1, EL PONT DE BAR, Pont de Bar - 25723 Telèfon: 973384063 Fax: 973384063
ajuntament@pontbar.cat

Actuacions Subvencionades Diputació Lleida i organismes depenents

04/11/2019

Canonada desguàs carrer B de Castellnou de Carcolze, carrer del castell i placeta del carrer del Mig d’Aristot i vialitat de vianants del Pont de Bar

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 23 d'abril de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 41.784,32 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201800207):

- Canonada desguàs carrer B de Castellnou de Carcolze, carrer del castell i placeta del carrer del Mig dAristot i vialitat de vianants del Pont de Bar.


04/11/2019

Pavimentació del carrer Estret de Toloriu, i enderroc i nova pavimentació del carrer d’entrada a Bar pel cantó de l’església

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 23 d'abril de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 29.418,98 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201800208):

- Pavimentació del carrer Estret de Toloriu, i enderroc i nova pavimentació del carrer dentrada a Bar pel cantó de lesglésia.


02/05/2019

Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals 2018

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 5 de març de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 6.325,79 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201703604):

- Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals del Pont de Bar, any 2018.


10/03/2019

Manteniment de camins del terme municipal - Camí de Bar a la carretera

Foto


Per acord de la Jutna de Govern de la Diputació de Lleida, núm. 29/2048, del dia 17-09-2018,  s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 5.728,00 ¬, oper dur a terme la seg>üent actuació (coni expedient 201802604):

- Manteniment de camins del terme municipal - Camí de Bar a la carretera

 

 


11/12/2018

Rehabilitació del local social d'Aristot

Foto


 

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Lleida núm. 5196, del dia 13-12-2017, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.000,00 ¬, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201700258):

 

- Rehabilitació del local social d'Aristot


02/06/2018

Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 5 de març de 2018, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 6.325,79 ¬, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201703603):

- Subministraments pel funcionament dels serveis públics municipals del Pont de Bar. 


 


28/04/2018

Arranjament del camí entre el Pont de Bar actual i el poble vell del Pont de Bar

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 31 de juliol de 2017, s'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per import de 4.430,00 euros, per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201702447):

 

- Arranjament del camí entre el Pont de Bar actual i el poble vell del Pont de Bar.


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web